Новини

Обръщаме се към Вас с молба да споделите вижданията си във връзка с работата по проекта "Българска коалиция за равнопоставеност на половете - основа за институционални и личностни промени"

  • Въпросник за работата на коалицията - април 2006

 

  • Медийна стратегия на Българска коалиция за равнопоставеност на половете
  • Междинна оценка за работата на Българска коалиция за равнопоставеност на половете - януари 2006 

  • За обсъждане: Доклад за участие в международна конференция на тема "Бащи и родителски отпуск - Мъжете го правят" - Зоя Славова, НОИ


В рамките на Българска коалиция за равнопоставеност на половете се проведе тренинг за журналисти на тема: "Равнопоставеността на половете в обектива на медиите - митове и реалности".


Тренингът се проведе на 3 и 4 декември 2005 г. в почивната станция на Министерски съвет във Велинград и е част от проекта "Българска коалиция за равнопоставеност - основа за институционални и личностни промени", финансиран по програмата МАТRA/KAP на Холандското посолство. В него взеха участие представители на национални и местни електронни и печатни медии, както и социолози от СУ и институт по социология.
За медиатор на семинара беше поканен Георги Лозанов - председател на Българска медийна коалиция. Лекторките от фондация "Джендър проект в България" Бистра Бонева и Станимира Хаджимитова представиха джендър проблематиката и работата на неправителствените организации по проблемите на равнопоставеността на половете. Участниците в тренинга дискутираха ролята на медиите в отразяването на социалните модели, свързани с пола, и дадоха препоръки за подобряване на комуникацията между НПО и медиите, с което посланията на гражданското общество да достигат по най-ефективния начин до широката публика. Следващата стъпка в тази насока е изработване на медийна стратегия на Българската коалиция за равнопоставеност на половете, в която ще вземат участие журналисти и екипът на фондация "Джендър проект в България".

Българска коалиция за равнопоставеност на половете подкрепя проекта за Национална програма за ограничаване на остеопорозата в Република България

  • Национална програма

  • Работна програма